matulamarcin.pl Efektywne instrumenty rachunkowości to takie,
których efekty wykorzystania są wyższe niż koszty ich zastosowania.
 

matula.marcin@gmail.com